Privacybeleid

Restaurant Poterne verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over de afgenomen of in de toekomst af te nemen diensten bij ons
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Creditcardgegevens voor banqueting,- en hotelreserveringen (gelimiteerd inzichtelijk)

Restaurant Poterne verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Restaurant Poterne verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van betalingen (de betaling vindt pas achteraf plaats)
 • waarborg voor betalingen door de door ons geleverde diensten aan u
 • het verzenden van onze online nieuwsbrieven. Op deze manier blijft u op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en nieuws.
 • om u passende marketingacties te kunnen tonen
 • contact op te kunnen nemen indien er iets wijzigt in de door u af te nemen dienstverlening
 • voor eventuele hulpdiensten, mocht er een ongeval plaatsvinden binnen ons wellness resort
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, waardoor u gemakkelijkere gebruik kunt maken van onze diensten
 • Restaurant Poterne verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • het afhandelen van sollicitaties

Hoe lang we gegevens bewaren

Restaurant Poterne zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is. De minimale bewaartermijn is 12 jaar i.v.m. verplichtingen aan de belastingdienst, zodra er een dienst/ product afgenomen wordt. Cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.

Delen met anderen

Restaurant Poterne deelt uw persoonsgegevens met externe partijen als er een wettelijke verplichting is en met bedrijven waarmee wij een Verwerkersovereenkomst hebben. Bijvoorbeeld het bedrijf waar wij mee samenwerken om onze reserveringen te verwerken. Met bedrijven die uw gegevens verwerken, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Restaurant Poterne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Restaurant Poterne gebruikt functionele-, analytische- en marketingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via deze instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie over cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fortresortbeemster.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we om uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart te maken, dit ter bescherming van uw privacy. Restaurant Poterne zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Restaurant Poterne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@fortresortbeemster.nl.